Polityka prywatności oraz warunki świadczenia usług

Polityka prywatności Geo-Poland

Firma Geo-Poland sp. z o.o. (Geo-Poland) jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie. Geo-Poland dba o bezpieczeństwo Twoich danych i szanuje Twoją prywatność. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Administratorem danych jest Geo-Poland sp. z o.o., ul. Ku Cytadeli 2, 61-722 Poznań.

Jakie dane osobowe przetwarza Geo-Poland i w jaki sposób?

Większość informacji, które zbieramy pochodzi bezpośrednio od Państwa w czasie gdy komunikują się Państwo z nami przez internet, pocztę elektroniczną, telefon lub przez inne kanały wymiany informacji. Możemy również zbierać Państwa dane osobowe z innych źródeł, takich jak ogólnie dostępne materiały lub od naszych partnerów biznesowych. Dane osobowe, które możemy zbierać to Państwa imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy, kraj, numer telefonu.

Dane osobowe

Geo-Poland używa danych osobowych w poniższych celach:

Newslettery, publikacje prasowe, reklamy i inne
Są one gromadzone w celu zapewnienia Państwu informacji i usług, o które nas Państwo proszą, np. biuletynów, komunikatów prasowych, produktów lub innych materiałów. Wykorzystanie Państwa danych osobowych jest legalnym działaniem podczas komunikacji z Państwem oraz w celu świadczenia usług, o które nas Państwo prosili.
Wymagania prawne
Chcemy spełniać wymogi prawne i regulacyjne. Opisane wykorzystanie danych osobowych stanowi ochronę naszych, praw Państwa i praw innych osób.
Partnerzy
Wykorzystanie danych osobowych jest prawnie dopuszczalne w przypadku, gdy pracują Państwo u naszych partnerów biznesowych, oraz gdy są Państwo w trakcie wypełniania jakichkolwiek zobowiązań kontraktowych.

Transfer danych osobowych

Wszystkie informacje, które nam Państwo przekazują, są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach lub przez firmy usługowe kontrolowane przez strony trzecie w naszym imieniu. Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych przesyłanych na naszą stronę internetową, a każda transmisja danych odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu odpowiedniej informacji od Państwa uruchomimy ścisłe procedury bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych.

Środki bezpieczeństwa

Wszystkie informacje, które nam Państwo przekazują, są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach lub przez firmy usługowe kontrolowane przez strony trzecie w naszym imieniu. Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych przesyłanych na naszą stronę internetową, a każda transmisja danych odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu odpowiedniej informacji od Państwa uruchomimy ścisłe procedury bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane

Informacje będą przechowywane tak długo, jak długo chcą Państwo otrzymywać od nas informacje, jak określono to powyżej, lub tak długo, jak jest to potrzebne do zbadania sprawy, uzyskania opinii lub podjęcia dalszych działań umożliwiających nam przetworzenie zagadnienia, w sprawie którego się Państwo z nami skontaktowali. Mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji (np. biuletynów) i / lub zażądać usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych.

Twoje prawa

Mają Państwo prawo zażądać dostępu do danych lub usunięcia danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat. Mają również Państwo prawo wymagać aby Państwa nieprawidłowe dane osobowe zostały poprawione. Mogą również Państwo nie wyrazić zgody na niektóre Państwa dane osobowe, które są w trakcie przetwarzania i zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeśli chcą Państwo to zrobić, prosimy o przesłanie wiadomość e-mail za pomocą formularza kontaktowego na tej stronie. Proszę pamiętać, że ograniczenie lub usunięcie Państwa danych osobowych może oznaczać, że nie będziemy w stanie zapewnić komunikacji i dostarczyć materiałów opisanych powyżej.

W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do otrzymywania od nas swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przekazania danych innej stronie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych.

Muszą nam Państwo podać dokładne informacje. Jeśli jakiekolwiek dane ulegną zmianie, prosimy o poinformowanie nas, a my zaktualizujemy Państwa dane osobowe zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z odpowiednich przepisów.

Zawsze mają Państwo prawo wnieść skargę dotyczącą swoich danych osobowych do właściwego polskiego organu nadzorczego.

Zmiany

Od czasu do czasu możemy aktualizować tę politykę, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej.

Ciasteczka i media społecznościowe

Strona laktowit.pl używa ciasteczek w celach statystycznych i poprawiania jakości serwisu.

Google Analytics

Strona używa ciasteczek pochodzących z systemu Google Analytics do pomiaru ruchu na stronie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Geo-Poland Sp. z o.o., poprzez swoją stronę udostępnia konsumentom pewne szczegółowe informacje na temat własnych produktów. Zakres udzielanych informacji zależy wyłącznie od uznania Geo-Poland, od czasu do czasu może ulegać zmianie i może się różnić dla różnych produktów. Robimy co naszej mocy aby prezentowane informacje były zawsze aktualne oraz prawidłowe, jednak nie gwarantujemy, że podawane dane nie zawierają błędów. Udostępniane informacje powinny być wykorzystywane tylko i włącznie w celach informacyjnych i nie powinny być podstawą do podejmowania jakichkolwiek decyzji medycznych i/lub żywieniowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się z nami niezwłocznie.